omotiverad

omotiverad
• omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • omotiverad — adj (omotiverat, e) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • oberättigad — • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig …   Svensk synonymlexikon

  • ogrundad — • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad, ohemyl, orättmätig …   Svensk synonymlexikon

  • godtycklig — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • godtycklig, maktfullkomlig, självsvåldig, egenmäktig, tyrannisk, despotisk • egenmäktig, självrådig, självsvåldig …   Svensk synonymlexikon

  • grundlös — • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad, ohemyl, orättmätig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig …   Svensk synonymlexikon

  • meningslös — • fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • intetsägande, utryckslös, meningslös, menlös …   Svensk synonymlexikon

  • obefogad — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad,… …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”